Divers werk voor de politie

Klein overzicht van werk voor:

Nationale Politie, Politie Academie, Politie Bovenregionale recherche, Politie Brabant Zuid Oost, Politie Flevoland, Politie Limburg Zuid, Politie NPI, Politie Volontair, Politie VVP, Politie VTS, Politie Zaanstreek-Waterland, Politie Zuid6.

Nationale politie

Producties en congressen

Opdracht
Infographic

Werk
- ontwikkeling infographic
- vormgeving
- illustratie
- geanimeerde infographic

Nationale Politie

Ontwikkeling 1 beeldbank

Opdracht
Implementatie van de nieuwe (landelijke) visie op fotografie voor de Nationale Politie en de aanleg van de nieuwe beeldbank voor de Nationale Politie.

Werk
Art-direction, research, overzicht maken van 25 fotografen verdeeld over Nederland, briefing aan fotografen, begeleiding, nomenclatuur, overleg met betrokkenen en organiseren/plannen van mensen, materieel, locaties, figuranten, representatieve agenten zoeken, rechten bij evenementen, veiligheid, traffic management, administratie, logistiek, archiveren en allerlei photoshop en beeldbewerking handelingen.

Doel
1 beeldbank van de (nationale) Politie.

Politie

Huisstijldragers Politie Zaanstreek-Waterland, Politie Limburg Zuid en Politie Brabant Zuid-Oost
Voor de vormgeving van de diverse communicatie uitingen hebben we gezocht naar een verlengstuk van het huisstijlhandboek zoals die in 1993 is neergelegd. Daarbij hebben wij in de totale opzet van de vormgeving gezocht naar een frisse wind die professionaliteit, herkenbaarheid, dynamiek, daadkracht, integriteit en trots vertegenwoordigt.
Een vormgeving die door kleurgebruik en vorm alleen bij de politie kan horen. Ook hebben we gezocht naar een uitstraling van een organisatie die modern in het leven staat en betrokkenheid uitstraalt. En welke sympathie opwekt en zou kunnen resulteren in meer ogen op straat.

Werk
- huisstijl handboek met alle communicatie middelen
- corporate overzicht brochure
- brochures over allerlei specifieke onderwerpen
- advertenties
- posters
- magazine
- pasjes
- intranet
- jaarverslagen
- nieuwsbrief
- omslagmappen
- en nog veel meer... 

Politie

Wand decoratie entree

Lokatie:  Stein

Politie

Kunstwerk hal meldkamer MCC

Opdrachtgever
Politie Limburg Zuid

13 x 2 meter

Politie

Voorziening voor Product- en Procesontwikkeling (VPP)

Opdracht
Totaal pakket Procesontwikkeling.

Politie

Begrippen Lexicon

Opdrachtgever
Politie

Full Color
Soft cover

Politie

Basis grid voor informatie brochures

Opdracht
Brochure

Formaat
A4 staand

Politie Limburg Zuid

Corporate brochure

Opdracht
Brochure

Formaat
A4 staand

Politie

Basis grid diverse informatie brochures

Opdracht
Brochure

Formaat
A4 staand

Divers drukwerk

Politie

Toekomst visie

Opdrachtgever
Politie Zaanstreek Waterland

Full Color
Soft cover
17 x 24 cm
48 pagina's

Politie

De diepe sporen van nine-eleven

Opdrachtgever
Politie Limburg Zuid

Full Color
Soft cover
17 x 24 cm
80 pagina's

Meld- en Coördinatie Centrum (MCC)

Opdrachtgever
Politie Limburg Zuid

Full Color
Soft cover
24 x 24 cm
48 pagina's

Politie

Jaarplan BRZN

Opdrachtgever
Politie Brabant Zuid Oost

Full Color
Soft cover
A4
48 pagina's

Politie

Jaarplan Regionaal

Opdrachtgever
Politie

Full Color
Soft cover
A4

Politie

Jaarverslag

Opdrachtgever
Politie Zaanstreek Waterland

Full Color
Soft cover
A4
96 pagina's

Politie

Affiches

Politie

Arbeidsmarkt communicatie

Politie

Magazine Zuid-6

Opdrachtgever
Politie Zuid 6

Politie

Magazine VtspN

Opdrachtgever
Voorziening voor Product en Procesontwikkeling
VtspN

Politie Limburg Zuid

Afscheidsboekje commissaris Wim Velings

Veiligheidsregio

Limburg

Brandweer, GHOR, Politie, Gemeenten.

Boekje handig op formaat van vestzak.
62 pagina's

Preventie mailing woninginbraak

Veelplegersposters

Politie Zaanstreek Waterland