Advertenties

Provincie Limburg

Advertentie Limburg XXL

Opdrachtgever
Provincie Limburg

Vanuit een activistische houding wil de Provincie Limburg aan de ambities van het kabinet bijdragen en doen een aanbod op de volgende terreinen:

  • werken, leren en participeren;
  • economisch cluster van kennis en innovatie;
  • energieneutrale en klimaatbestendige samenleving;
  • slimme oplossingen voor bereikbaarheid en mobiliteit;
  • grenzen beslechten tussen steden, regio’s en landen.

Vanuit Limburg zijn de handen gevuld met ideeën uit de praktijk. Samen met de nieuwe ministersploeg wil de Provincie Limburg hiermee aan de slag en zijn we in staat om vanuit de regio daadkracht te organiseren. Ook de inzet van aanjaagmiddelen is mogelijk om de benodigde investeringen op gang te brengen.

Werk
Concept, art-direction, uitwerking.

Politie

Arbeidsmarkt communicatie

Liberty Cars

Brand

Deloite en Touch

Holland Casino

Homburg houtimport

Mulit Top Floor

Descente

KLM

Opdrachtgever
KLM

Opdracht
Basis stramien voor alle KLM advertenties.

Optio trein